Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

   Celem  Programu jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej oraz dochodowej poprzez udostępnianie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.1296) w Wytycznych z 11 maja 2021 r. wprowadzone zostały zmiany kryteriów określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r.poz.1876, z późn.zm.) uprawniających do korzystania z pomocy społecznej, przy dochodzie nie przekraczającym 220 % kryterium ustawowego.

Dlatego pomoc żywnościową mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej, uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł) oraz

- 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

 

Żywność z Podprogramu 2021 roku będzie wydawana, dla osób, które otrzymały skierowanie od lutego 2022 roku. Szczegółowe informacje będa umieszczane na naszej stronie.

                 

 

Pomoc żywnościowa

Utworzono dnia 01.02.2022, 15:47