Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów” 2018-2020

Od 01.08.2018 roku do 31.12.2020 roku Gmina Jasienica jako partner (w jej imieniu Realizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy) realizowała projekt „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”.

Liderem projektu była Spółdzielnia Socjalna „KINO MARZENIE”. Projekt był realizowany przez czterech partnerów tj.: Gmina Kozy, Gmina Jasienica, Fundacja przy Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach, Spółdzielnia Socjalna „KINO MARZENIE” w Kozach.

Celem głównym projektu realizowanego na terenie Gminy Jasienica oraz Gminy Kozy w okresie od 01.08.2018 roku do 31.12.2020 roku był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowiły niesamodzielne (w tym niepełnosprawne) osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia oraz ich otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów faktycznych, będących zazwyczaj członkami rodzin seniorów.

W projekcie udział brało:

- 40 osób w wieku powyżej 60 roku życia (z czego 20 osób z terenu Gminy Jasienica,
20 osób z terenu Gminy Kozy)

- 40 osób będących opiekunami faktycznymi osób powyżej 60 roku życia uczestniczek
i uczestników projektu (z czego 20 osób z terenu Gminy Jasienica, 20 osób z terenu Gminy Kozy).

Projekt wykorzystywał oraz łączył doświadczenie wszystkich partnerów z zakresu prowadzonej przez nich działalności polegającej na świadczeniu usług społecznych.

Projekt rozwijał środowiskowe formy usług opiekuńczych, wspierając tym samym proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Poprzez podejmowane działania tworzone były warunki do rozwoju usług świadczonych  w społeczności lokalnej, które jednocześnie skutkować będą stopniowym ograniczeniem usług w ramach opieki instytucjonalnej.

Celem projektu było wdrażanie działań profilaktycznych, mających zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej.

Uzasadnieniem potwierdzającym potrzebę realizacji projektu była konieczność zapobiegania odizolowaniu mieszkańców i mieszkanek zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, podtrzymanie przez nich więzi rodzinnych i sąsiedzkich, uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej, natomiast w odniesieniu do opiekunów faktycznych - uczestniczenie w życiu zawodowym poprzez możliwość powrotu do pracy, podjęciu nauki lub innej aktywności, która z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad sobą niesamodzielną była znacznie ograniczona lub nie występowała wcale.