Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” 2019-2020

                                                        

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy realizował projekt  partnerski pt. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Edycja 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.

 

Projekt był skierowany do osób:

  • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy;
  • korzystających/kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
  • o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
  • niesamodzielnych;
  • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa.

W 2019r. w ramach projektu uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystali z następujących formy wsparcia:

- edukacja dla zdrowia – szkolenie stacjonarne w wymiarze 30 godzin;

- wyjazdowa sesja pedagogiczno-socjoterapeutyczna „Laboratorium kreatywności” w wymiarze 20 godzin;

- wyjazdowe warsztaty zwiększające motywację „Uwierz w siebie” w wymiarze 20 godzin;

- treningu umiejętności społecznych – szkolenie stacjonarne w wymiarze 24 godzin;

- szkolenia komputerowego ECDL w wymiarze 36 godzin - osoby uzyskała Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych E-Obywatel;

- indywidualne usługi asystenckie dla 2 osób niepełnosprawnych w wymiarze 30 godzin miesięcznie dla osoby;

- indywidualne wsparcie psychologiczne dla 6 osób;

- indywidualne wsparcie instruktora samodzielnego wsparcia dla 2 osób niepełnosprawnych w wymiarze 5 godzin  miesięcznie dla osoby;

- „Angielski przy kawie” dla dwóch grup po maksymalnie 6 osób w wymiarze 8 godzin miesięcznie dla każdej z grup.

 

Ponadto uczestnicy i uczestniczki projektu mogli skorzystać z działań środowiskowych, których celem była poprawa integracji wśród uczestników projektu, integracja społeczna,  zapoznanie się z wydarzeniami kulturalnymi, poznanie zabytków na terenie województwa śląskiego. Zorganizowane zostały następujące działania środowiskowe:

- wycieczka do Muzeum Drukarstwa oraz Muzeum Śląskiego w Cieszynie;

- wyjazd na seans filmowy do kina Cinema City w Bielsku-Białej oraz na grę w kręgle w Klubie Atmosfera w Bielsku-Białej;

- wyjazd na kulig Przełęczą Kubalonki wraz z biesiadą góralską;

- wyjazd na przedstawienie Kabaretu „Pod Wyrwigroszem” do Bielskiego Centrum Kultury oraz koncert zespołu „Ghostmen”;

- wycieczka do parku wodnego „Tropikana” w Wiśle;

- wycieczka do „Leśnego Parku Niespodzianek” w Ustroniu;

- wycieczka do „Dream Parku” w Ochabach;

- wycieczka do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych wraz z organizacją ogniska i pieczeniem kiełbasy;

- wyjazd do Teatru Adama Mickiewicza w Cieszynie na przedstawienie kabaretu „Neo-Nówka” oraz uroczysty obiad w Restauracji Kamienica Konczakowskich w Cieszynie;

- wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzy na spektakl baletowy Royal Russian Ballet „Jezioro Łabedzie”;

- wyjazd na seans filmowy do kina Helios w Bielsku-Białej oraz na grę w kręgle w Klubie Atmosfera w Bielsku-Białej;

- wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na przedstawienie „Kogut w rosole”;

- spotkanie w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia „Tradycje Bożonarodzeniowe”

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogli korzystać z powyższych działań środowiskowych razem z osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Mieli zapewniony transport oraz podczas wycieczek pokryte koszty poczęstunku/obiadu.

 

W 2020 roku w ramach projektu uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystali z następujących form wsparcia:

- indywidualne usługi asystenckie dla 2 osób niepełnosprawnych;

- indywidualne wsparcie psychologiczne dla 6 uczestników projektu;

- indywidualne wsparcie instruktora samodzielnego funkcjonowania dla 2 osób niepełnosprawnych;

- „Angielski przy kawie” dla dwóch grup po maksymalnie 6 osób.

 Ponadto dla uczestników i uczestniczek Projektu zorganizowano działanie środowiskowe, wyjazd do Bielskiego Centrum Kultury na sztukę teatralną.

W związku z trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w 2020 roku działania środowiskowe w ramach projektu były bardzo utrudnione, uczestnicy i uczestniczki projektu nie wyrażali gotowości do wspólnych grupowych spotkań czy wyjazdów z obawy o swoje zdrowie lub zdrowie osób wspólnie zamieszkujących. Wymagało to porzucenia dotychczasowych planów związanych ze wspólnymi wyjazdami oraz innymi formami działań grupowych. Dlatego też z uwagi na stan pandemii, działania te zostały zmodyfikowane i dostosowane do panującej sytuacji epidemicznej w kraju. W trybie reżimu sanitarnego  w ramach programu ,,Zostań w domu – bądź kreatywny” wszyscy uczestnicy projektu otrzymywali regularnie zestawy kreatywne do samodzielnego wykonania w domu np.: zestawy do wykonania ozdób świątecznych, las w szkle czy zestawy sukulentów do samodzielnego posadzenia, sztalugi, farby do malowania, ramki i albumy do zdjęć do samodzielnego ozdobienia,  nasiona ziół do samodzielnego zasiania, metalowe pojemniki, odpowiednie podłoże oraz książki na temat właściwości leczniczych ziół, kompozycje storczyków ozdobnych  do samodzielnego skomponowania  i posadzenia, szklane wysokie wazony oraz specjalne podłoże, kwiaty ogrodowe - pelargonie, begonie, surfinie, donice oraz odpowiednie podłoże itp. Oraz zestawy do samodzielnego wykonywania ćwiczeń – maty czy kijki do nordic walking. Powyższe działania miały na celu przywracanie i poprawę zdrowia uczestników, uczestniczek oraz osób z otoczenia uczestników i uczestniczek Projektu, były to także działania terapeutyczne redukujące  przewlekły stres.  Przyczyniły się one do przywrócenia równowagi psychicznej, co było niezwykle istotne w związku  z panującym stanem pandemii.