Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT DLA OSÓB Z UKRAINY

Utworzono dnia 20.06.2022

Gmina Jasienica planuje przystąpić do projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej dla rodzin z Ukrainy, które ucierpiały w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju.

Projekt zakłada wsparcie rodzin, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, min.:

- wsparcie asystenta rodziny,

- wsparcie edukacyjne (korepetycje) i językowe (szkolenie z języka polskiego),

- działania integracyjne,

- wyjazdy, wycieczki, parki rozrywki dla rodzin objętych wsparciem,

- pomoc prawna,

- pomoc psychologiczna,

- warsztaty, półkolonie wakacyjne.

Wszystkie zajęcia stacjonarne będą odbywały się w Gminnych Domach Kultury na terenie poszczególnych sołectw. Wszystkie formy wsparcia będą darmowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się telefonicznie 33 815 29 92, 33 815 32 96 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845 w godzinach pracy w terminie do 23.06.2022.